Agenda

-- ()

Dagpuzzel


Laatste foto's

Lid: Dre Peeters

Keert in 2012 na een mega pauze terug achter het dambord. sinds 2015 penningmeester van de club.

RSS KNDB

Herziening belangrijke reglementen
Posted on Sunday September 27, 2020

De Bondsraad van de KNDB heeft afgelopen zaterdag – in vergadering bijeen in Lunteren – een nieuw Huishoudelijk Reglement aangenomen. Daarnaast werd ook een nieuw Reglement Integriteit en Tuchtrechtspraak aangenomen. Beide documenten zijn beschikbaar als pdf, zie de pagina diverse documenten. Het Spel- en Wedstrijdreglement werd op twee punten aangepast, zie dit document: 200926 Aanpassingen […]

Hybrid League Cup 2020 van start
Posted on Saturday September 26, 2020

Piet Bouma heeft na zijn Summer Cup een nieuw toernooi gelanceerd met een nieuwe formule. Een ieder speelt individueel mee maar indien mogelijk ook in teamverband. Zodra er ook maar één overeenkomst is tussen 4 spelers, kan er al een team gevormd worden: allemaal lid van DC Scheveningen of allemaal grote ogen. Dat laatste criterium […]

Nieuwsflits breedtesport-topsport
Posted on Tuesday September 22, 2020

Breedtesport Ondertussen is na veel voorbereidingen de Nationale Competitie weer opgestart. De Wedstrijdcommissie en de competitieleider Eduard Autar hebben hier hun handen aan vol gehad. Ook Paul Visser moest alle zeilen bijzetten om deze uitzonderlijke competitie organisatorisch, administratief en logistiek goed georganiseerd te krijgen. Er is een aangepast Corona-wedstrijdreglement opgesteld. De tientallen zijn naar achttallen […]

Facebook - De Vaste Zet